Real Time Font Converter

Transliterated ( SinGlish Scheme)

Vowel Sounds

Short

Long

a

aa

a)

A

\a

Aa

A)

ae

i

ii

i)

ie

ee

e

ea

e)

ei

o

oe

o)

u

uu

u)

oo

au

Auxiliaries

Special Auxiliaries

ර්

මර්‍

\r<letter>

R<letter>

්‍ය

ධ්‍ය

<letter>Y

<letter>\y

Vowel Sound Auxiliaries

කෘ

<letter>ru

චෞ

<letter>au

මෛ

<letter>I

Nasal Sound Auxiliaries

හඬ

nnda

හඳ

nndha

ගඟ

nnga

Consonants

Common

Aspirated

Special

Standalone

k

b

kh

K

B

\n

g

m

 

gh

G

 

sh

 

\h

ch

y

 

Ch

 

Sh

 

\N

j

r

 

T

f

 

\R

t

l

 

D

 

GN

d

w

v

Th

 

KN

th

s

 

Dh

q

dh

h

ph

P

ළු

Lu

n

N

bh

ළූ

Luu

p

L

Deriving Consonants

ක්

කා

කැ

කෑ

කි

කී

කු

කූ

කෙ

කේ

කො

කෝ

k

ka

kaa

kA

kAa

ki

kie

ku

kuu

ke

kei

ko

koe

කෞ

ක්‍ර

ක්‍රා

ක්‍රැ

ක්‍රෑ

ක්‍රි

ක්‍රී

කෘ

කෲ

ක්‍රෙ

ක්‍රේ

ක්‍රො

ක්‍රෝ

kau

kra

kraa

krA

krAa

kri

krie

kru

kruu

kre

krei

kro

kroe

Singlish
Unicode (යුනිකෝඩ්)
FMAbhaya (අභය)


built using realtime unicode converter by UCSC and Malinthe unicode to fmabaya